Mariestads Golfklubb

Old Ladies 2019

 

25-Apr Vara-Bjertorp Gk

02-Maj Knistad G&C

09-Maj Läckö Gk       

16-Maj Hökensås

23-Maj Billingen         

13-Jun Töreboda       

27-Jun Skövde

01-Aug Mariestad

08-Aug Lundsbrunn

15-Aug Lidköping

29-Aug Breviken

05-Sep Ekarna                                     

19-Sep Falköping - Säsongsavslutning            

 

 

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Kontaktpersoner Mariestads GK

Rose-Marie Ragnarsson 070-6435437

Eva Jernberg 070-6499960

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf
. A-klass -23,5 B-klass 23.6 - 36,0
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 12 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den trettonde ronden på Vara-Bjertorp GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.
Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången (avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar).

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.
Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2: plats 15 poäng, 3;e 14 poäng osv.
                              Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Resultat: Vara-Bjertorp GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00  måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela ev handicapändring om den har ändrats sedan första tävlingen! Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast  tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 150:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
                  SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller  inte
som greenfee.
                  Ej heller greenfeebiljetter
.


Välkomna!