Mariestads Golfklubb

Vintergreener

2015-11-25

Idag 25/11 går det att spela på banan igen och samma gäller som förut.

spel mot vintergreener och vid frost är banan avstängd!!!

Greenkeeper

Mikael Steen