Mariestads Golfklubb

VGFs Seriespel 2013

2012-10-31



Nuvarande styrelse arbetar för att höja statusen för "idrotten" golf. Detta är också vad SGF och VGF vill, nu när vi blivit en olympisk gren.

Vi vill inför 2013 höja både status och kvalitet på seriespelet.

Inför år 2013 har vi anmält lagledare till följande åldersklasser

H 35 Morgan Östman
H 45 Stefan Jönsson
H 55 Anders von Zweigbergk
H 65 Bengt Ryberg
H 75 Guntram Månsson
D 35 Elisabeth Ekblom
D 50 Marie Moberg

Lagledarens uppgift är att sammankalla och anmäla serielaget till respektive klubb där seriespelet äger rum.

Kontaktperson/ Samordnare för klubben gällande alla lag är Annika Lindvall på kansliet. Kansliet hjälper till med info, bokningar, kontakter med förbundet osv.

Vill du delta i seriespelet? Då måste du ha åldern inne för respektive klass - eller vara äldre - samt ha Mariestads GK som hemmaklubb. Du behöver inte vara fullvärdig medlem.
Kontakta lagledaren eller kansliet om du vill vara med!


Tidsplanering:

121031 Anmälan till VGF. Den skall innehålla vilka klasser vi ställer upp i och vem som är kontaktperson i respektive klass.
Kontaktperson är tillika lagledare. Utan lagledare anmäler vi inget lag i klassen.

Lagledarfrågan måste vara löst senast 121030.


121124 Planeringsmöte VGF. Serierna spikas. Förslag finns att klasserna över 60 spelar slaggolf, både dam och herr.


Dec -12 Möte med alla lagledare. Uttagningsregler fastställs.


Jan-13 Lagledarna har möte med respektive lag. Info uttagningsregler, regler för seriespelet osv.


Feb-13 Lagledarna presenterar sina spelare.


April-13 Träningsdag. Vi har genomgång av taktik , uppförande och regler. Våran pro håller i detta. Klubbpike delas ut.


Mvh Anders von Zweigbergk
 


Vad är Seriespelet?

Serierna spelas efter SGF:s ”Regler för golfspel” och SGF:s tävlingshandbok. Bil får användas i seriespelet enl. SoT 6.1.4, anm. 1 och 2.
Seriespelet skall administreras i GIT.
Vidare använder vi oss av nedanstående bestämmelser;
Klasserna spelas i grupper om 4-8 lag.
Laget består av 5 spelare för damer och H75, och 6 spelare i övriga klasser.
För ålderskategorierna gäller bestämmelser enl Spel o Tävlingshandbok Kap 5.13, med tillägg ålderskategori H70.
Spelare får ej deltaga i olika årsgrupper under samma år, vid brott mot denna regel diskvalificeras laget vid den omgången.
Spelare som tillhör en klubb i Västergötlands Golfförbund får även deltaga i åldersseriespel i annat distrikt. Spelare får under ett och samma år endast representera en klubb inom Västergötlands Golfförbund oavsett klass.
Lag som uteblir från spel mer än en gång under en säsong kommer att diskvalificeras för resten av säsongen, lagets alla resultat för seriespelet stryks och serien räknas om.
Handicap förs vid varje tävling.
Vi rekommenderar att man vid varje seriespelsomgång avdelar en klubbdomare att finnas tillgänglig.

18 håls slagtävling scratch från röd respektive gul tee, H35 spelar från vit tee där sådan finns. Lagresultat utgörs av de 4 bästa bruttoscorerna för damer och H75 och de 5 bästa bruttoscorerna för övriga herrklasser.
Det sämsta laget erhåller 1 poäng, näst sämsta 2 poäng och så vidare. Har två lag samma lagresultat utgår lika poäng. 0 poäng till uteblivet lag.
Om ett lag vid en tävling inte har fullt lag, erhåller laget serieomgångens sämsta resultat plus 10 slag för varje saknad score.
Seriesegrare blir det lag som under säsongen erhållit flest poäng. Om vid seriens slut två lag har samma poäng, avgör lägst totalsumma av lagets bruttoscorer, 4 alternativt 5 varje gång.
Om två lag delar placering läggs poängen ihop för de placeringarna och delas med 2. Lagen får då lika många poäng.
Exempel:
Två lag delar andraplatsen vid en tävling. Andraplatsen ger 6 poäng tredjeplatsen ger 5 poäng, lagen får då 5,5 poäng var (6+5=11/2=5,5)
Om tävlingen bryts eller ställs in skall omgången strykas.
(info på VGF's hemsida)