Mariestads Golfklubb

Var med och påverka banans framtid

2013-05-09

Inbjudan till att vara med och uppgradera framtidsplanen för banan.

Vi ska bilda en grupp som ska samla ihop och sammanställa idéer från klubbens medlemmar om hur vi vill att banan ska se ut i framtiden. VI ska alltså uppgradera den nuvarande framtidsplanen för banan.

Lite snabbt om hur det är tänkt att vi ska gå tillväga.

-Grupp om 7 st. medlemmar bildas.
-Gruppmedlemmarna diskuterar sina idéer och sammanställer ett grundförslag, med gamla planen som utgångspunkt.
-Medlemsmöte där alla medlemmar blir inbjudna. Gruppen går igenom grundförslaget, sedan diskussion och ytterligare idéer från mötets deltagare.
-Gruppen sammanställer förslag från mötet och gör ändringar i grundförslaget och sammanställer ett förslag som lämnas till ban.kom./styrelse för godkännande.
-Nya framtidsplanen presenteras på höst-/vårmötet.

Kategorier vi delat in gruppens medlemmar i.
1 herr som slår sin driver/utslag 200-250 m.
1 herr ----------::---------- 150-200 m.
1 herr ----------::---------- -150 m.
1 dam som slår sin driver/utslag 170-
1 dam ----------::---------- 110-170 m.
1 dam ----------::---------- -110 m.

Är du intresserad av att vara med i denna grupp så anmäl dig till kansliet.
Skriv eller säg att det gäller detta ändamål och i vilken av ovanstående grupper du tillhör. Lämna även mail-adress och mobilnummer.
Vid överanmälan, vilket jag hoppas det blir i alla grupper, kommer lottning att ske vem som kommer att få vara med.
Anmälan senast 1 juni.

Med vänlig hälsning.
Fredrik Kampe
Samordnare ”banans framtidsgrupp”