Mariestads Golfklubb

Valberedningens förslag

2016-11-01

Här kommer valberedningens förslag.

 

Ordförande     Stefan Gustavsson         Nyval  1 år

Ledamot          Olle Ahlin                        Omval 2 år

                         Åke Brandberg               Omval 1 år (blir fyllnadsval 1 år nästa valmöte)

                         Martin Söderberg            Nyval  2 år

 

Ersättare           Inga Danielsson              Omval 1 år

                          Vakant

 

Revisor              Ebbe Hermansson           Omval 1 år                                                        

                          Vakant