Mariestads Golfklubb

Vad händer på banan?

2011-11-10

Hålning av greener, varför?

Ett av många problem vi har att brottas med när det gäller greenskötsel är thatch (filtbildning). Thatch uppstår när gräsplantan producerar mer organiskt material än mikrolivet/bakterier hinner bryta ner, dvs döda oförmultnade växtrester.

Problemet med för mycket thatch är att det skapar ett fuktigt ytskikt som gör att rötterna går inte ner på djupet, infiltrationen minskar och skapar ett syrefattigt skikt.

Torrfläckar, svampangrepp, skalperingsskador, ojämn spelyta är några negativa effekter.

För att motverka detta måste man lufta. Luftning av greener sker under hela säsongen med solida pinnar och knivar men den luftning som gör störst nytta är hålpipning.
Hålpipning går ut på att byta ut material i greenen. Under vintern ska hålen stå öppna och till våren fyllas med sand. Fördelen med att hålla hålen öppna är att greenytan värms upp snabbare på våren därmed startar växtligheten tidigare.

Mikael Steen, Greenkeeeper