Mariestads Golfklubb

Tisdagsgängets bidrag våren 2017

2017-09-03

Tisdagsgänget våren 2017:

Tillsammans arbetade vi 993 tim. det är fantastiskt. Det blir lågt räknat c:a 150 000 kr som

Klubben ej behövt leja ut.

 

Arbetsuppgifter vår 2017.

*Ställa ut sofforna                                                        *Rätta upp muren vid hål 6                                    

*Sätta ut bolltvättarna och Next Tee skylt                  * Div målningsarbete på olika saker

*Sätta ut de runda borden                                           * Behandlat stenplattor mot mossa

*Sätta ut borden vid uthyrningsstugorna                   * Plockat ner staketet för                                                                                        nybyggnaden

*Kolla så att uthyrningsstugorna är OK                       * Grusa upp alla gångar

*Montera upp välkomstskylten                                  * Oljat in Entrén på stugorna

*Koppla in kompressorn                                              * Oljat alla soffor & bord

* Kantskära gångar                                                       * Rensat dammar på alger

*lägga ut bunkerkrattor                                               * Fixat till många småsaker                                         

*Rensa fågelholkarna                                                   *Rensat runt flaggmarkering

*Vassröjning                                                                 på ranchen och fyllt på grus

*Fixa till Grillplatsen vid övre ställplats                      *Fixat till lite plåtarbete

*Ordna till Entrén nivåanpassning                              *Skrapat bort snö på greener

*Hämta gräsmatta i Skövde                                         för att hindra isbränna

*Lägga ut gräs på 9 & a4 Tee

*Rensa 11a:ns dike

*Rensa 12 a:ns dike

*Köra bort rishögar

*Måla toaletter

Vi som har utfört det här.(några sakna på bilden)