Mariestads Golfklubb

Registrera fyra ronder

2012-09-03

Glöm inte att bokföra fyra ronder i år. Fyra handicapronder är allt du behöver spela och registrera för att kunna tävla med den nya handicapkategorin nästa år. För 2013 gäller två olika begrepp.

Nästa år införs EGA Exakt Tävlingshandicap och för att kunna vara med och tävla om priser, i vissa fall, behöver du registrera minst fyra handicapronder i år. Den andra kategorin heter EGA Exakt Handicap.

För tävlingshandicap gäller att om du har hcp 11,5 eller högre (hcp-grupperna 3-5) så räcker det med föranmälda 9-håls sällskapsronder. Du behöver alltså inte spela 18 hål om du inte vill.

Föranmäla kan du göra själv i Min Golf eller i en Golfterminal innan du spelar en rond. När du bokar en starttid i Min Golf syns en ruta där det står FS. Bokstäverna står för ”Anmäl rond som föranmäld sällskapsrond”. Den rutan bockar du i om du vill att ronden ska vara just det.

Även klubben kan göra en föranmälan i GIT i samband med bokningen. Ett annat alternativ är att säga till sina medspelare på tee att rundan ska vara en föranmäld handicaprond.

Efter ronden måste du registrera sällskapsronden i Min Golf. Då klickar du på Min HCP och Ny registrering av HCP.

Om du har hcp 11,4 eller lägre (hcp-grupp 1 och 2) måste du spela 18 hål. I handicapgrupp 1 räknas bara tävlingsronder. I handicapgrupp 2 registrerar du dina föranmälda sällskapsronder på samma sätt som ovan.

För alla olika handicapgrupper gäller att tävlingsronderna registreras automatiskt när klubben administrerar tävlingarna i GIT.

Vad händer då om man inte registrerat fyra ronder 2012 utan bara någon enstaka? Då kan man förstås njuta av sin golf ändå och får då en handicap 2013 som heter EGA Exakt Handicap. Men ångrar du att du inte registrerat fler ronder kan den handicapen uppdateras till tävlingshandicap under 2013 genom att du spelar tre ronder då. Den nya uppdaterade tävlingshandicapen gäller med automatik så fort du spelat dina tre ronder.

Samma princip gäller år för år.

- Det är fyra ronder årligen för att få en tävlingshandicap för nästkommande år men man kräver bara tre för innevarande år, säger Göran Hermes på SGF.

Vad gäller den duktigaste spelarkategorin i hcp-grupp 1 så är det lite annorlunda.

- Det görs ett undantag från kravet på tävlingsrond för att 2013 uppdatera till tävlingshandicap. Hcp-grupp 1 får räkna max tre föranmälda sällskapsronder och ronderna påverkar även spelarens handicap.

Har man glömt hur många ronder man registrerade egentligen, så syns det i Min Golf. Och klubbarna kan hålla koll via GIT-systemet.

När man sedan vill tävla och har antingen den ena eller andra handicapkategorin så är det upp till klubbarna själva att bestämma vilka tävlingar som är öppna för båda handicapkategorierna. Det kan alltså vara så att du spelar utom tävlan, om du inte har nya tävlingshandicapen. Ronden registreras men du kommer varken med i resultatlistan eller får pris.

I och med de nya reglerna hoppas man att golfarna ska registrera mera.

- Vi vill ge klubbarna en möjlighet att arrangera mer rättvisa handicaptävlingar. Om fler registrerar fyra ronder så får vi fler spelare som har rätt handicap, säger Göran Hermes.

Av: Sylvia Luther
Svenska Golfförbundet