Mariestads Golfklubb

Rangen

2012-09-04

P.g.a. branden i rangeskjulet och att bollmaskinen behövde ytterligare 5.000 bollar som har försvunnit under säsongen,är bollarna av varierande kvalitet.

 Rangeerbjudanden och öppettider! Läs mer under Pro/Shop Övningsområden.

 Målet är att rangen kommer att vara öppen t.o.m första veckan i november. (Höstlovet.)