Mariestads Golfklubb

Olympiagolfen!

2012-06-01

1 juni 2012 börjar OLYMPIAGOLFEN!

I Rio de Janeiro 2016 kliver golfen återigen in som olympisk idrott. Målsättningen är klar – blågula medaljer. Men den olympiska tanken och vägen till Rio ska inte bara vara en angelägenhet för elitgolfare. Därför presenterar Svenska Golfförbundet årets golfnyhet – Olympiagolfen.

Olympiagolfen startar upp 1 juni detta olympiska år då sommarspelen i London äger rum och har en tävlingsform som bygger på enkelhet, social samvaro, och att fler ska spela mer. Tävlingen ska också skapa ett naturligt intresse och engagemang för svensk golfs mål att ta medaljer i OS 2016.

Vad betyder då det? Jo, att i tävlingen är det möjligt att spela när man vill, med vem man vill, var man vill och hur ofta man vill. Allt under förutsättning att det är en SGF-ansluten klubb och markören också spelar Olympiagolfen.

Några grundläggande regler finns förstås. Tävlingen är öppen för alla födda 1994 och tidigare som är medlemmar i en golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet. De fem bästa ronderna räknas för att kunna kvalificera spelaren till en riksfinal.

Målet är att Olympiagolfen ska växa fram till 2016 och bli Sveriges största breddtävling i golf. Den ska generera mer golf, vilket betyder fler spelare och fler spelade rundor på golfklubbar och anläggningar.


Nedanstående regelverk gäller från och med 1 juni 2012.

Genom att i Min Golf betala anmälningsavgiften till Svenska Golfförbundet (SGF) på 475 kronor per år accepterar du detta regelverk.

Allmän information
Olympiagolfen genomförs av Svenska Golfförbundet (SGF) i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Tävlingsperiod är 1 juni till och med 31 augusti.

Deltagare
Spelaren måste fylla minst 18 år under innevarande år och ha handicap 36,0 eller bättre vid anmälningstillfället. Spelaren måste vara registrerad i Golfens IT-system (GIT) med Golf-ID och vara aktiv medlem i en golfklubb som är medlem/ansluten till SGF.

Anmälan och anmälningsavgift
Anmälan till deltagande i Olympiagolfen görs via Min Golf på Golf.se under perioden 2012-05-23 till och med 2012-08-10. Deltagande i Olympiagolfen kostar 475 kronor och information om betalning framgår vid anmälningstillfället.

Återbetalning av anmälningsavgift
Spelare har alltid rätt till återbetalning av felaktigt inbetald avgift, till exempel om dubbel avgift dras på grund av störningar i datakommunikation.

I övrigt är spelarens anmälan bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.

Tävlingsklasser
Tävlingen spelas i fem klasser samt den så kallade Olympiaklassen baserat på exakt handicap enligt följande:
Klass 1: -4,4
Klass 2: 4,5-11,4
Klass 3: 11,5-18,4
Klass 4: 18,5-26,4
Klass 5: 26,5-36,0
Olympiaklassen: deltagare måste någon gång deltagit som aktiv i olympiska spel, oavsett idrott. Officiell handicap krävs.

Klasstillhörighet
Spelarens exakta handicap vid anmälningstillfället bestämmer vilken tävlingsklass spelaren deltar i under fortsatt kvalificeringsspel.

Olympiagolfronder övergripande
Endast handicapregistrerade ronder (sällskapsronder och tävlingsronder) kan vara Olympiagolfronder enligt följande alternativ:
- att anmäld Olympiagolfare deltar i singeltävling administrerad i GIT och spelad enligt slagspelsreglerna
- att anmäld Olympiagolfare spelar en sällskapsrond med en annan Olympiagolfare som markör
En handicapregistrerad sällskapsrond som även ska registreras som Olympiagolfrond ska föranmälas och spelas över 18 hål enligt slagspelsreglerna med markör som också är Olympiagolfare. Resultatet i ronden ska räknas om till poängbogey. Spelaren väljer valfri slopad tee. Spelare i handicapgrupperna 2–5 kan registrera valfritt antal Olympiagolfronder. Samtliga ronder i Olympiagolfen spelas på dagsaktuell exakt handicap och ska vara registrerade som handicapronder i tidsordning enligt EGA Handicapregler 2012-2015.

Olympiagolfronder för handicapgrupp 1
Spelare i handicapgrupp 1 får, utöver tävlingsrond singel som administreras i GIT, handicapregistrera upp till tio sällskapsronder. En sådan rond handicapregistrerar spelaren som ”Tävlingsrond i Olympiagolfen” i Min Golf och ifyllt scorekortet måste lämnas till spelarens hemmaklubb. På scorekortet ska även framgå markörens Golf-ID.

Dessa regler gäller även för spelare som sänkt sig under handicap 4,5 med tillägget att han fortfarande tillhör den tävlingsklass han registrerades i.

För spelare i tävlingsklass 1 som höjer sin handicap över 4,4 gäller att spelaren får handicapregistrera obegränsat antal sällskapsronder i Olympiagolfen.

Registrering av ronder som Olympiagolfronder
- Det är spelaren själv som bestämmer vilken Olympiagolfrond enligt ovan som ska registreras som rond i Olympiagolfen
- En rond i Olympiagolfen kan endast registreras och räknas efter det att spelaren anmält sitt deltagande som Olympiagolfare
- Möjligheten att registrera Olympiagolfronder stängs 2012-09-02 kl. 12:00
Kvalificering till Sverigefinal
De fem bästa Olympiagolfronderna summeras och räknas för kvalificering till Sverigefinalen. Totalt kommer cirka 230 spelare att kvalificera sig till Sverigefinalen. Klass 1-5 tilldelas vardera 25 finalplatser och resterande platser fördelas proportionellt efter antal spelare i dessa klasser. Utöver dessa kommer även Olympiaklassen att tilldelas platser i Sverigefinalen.

Särskiljning för kvalificering till Sverigefinalen
Vid lika resultat för kvalificering räknas i första hand det sjätte, i andra hand det sjunde och i tredje hand det åttonde bästa resultatet. Kvalificering till Sverigefinalen är personlig och kan inte överlåtas.

Sverigefinalen
Sverigefinalen spelas över två dagar, 2 x 18 hål där spelformerna meddelas senare. Finalen spelas på Barsebäck GCC 17-18 september 2012. Detaljer beträffande deltagande vid Sverigefinalen kommer senare. Medaljörerna i varje klass, placering 1-3, kvalificerar sig till Olympiagolfens Grand Final i samband med Swedish Golf Teams’ OS-satsning under vintern 2013 enligt senare information. Vinsten är personlig och kan inte överlåtas.

Sekretess
OBS! En förutsättning för deltagande i Olympiagolfen är att spelaren accepterar att hans/hennes namn visas på samtliga resultatlistor på publika sidor på Olympiagolfen.se/Golf.se/Min Golf samt de övriga webbplatser som med eller utan SGF:s medverkan publicerar information och resultat från Olympiagolfen. Sekretessmarkeringen i GIT/Min Golf gäller därför inte för Olympiagolfen.

Personuppgiftsbehandling
Erforderliga personuppgifter om spelaren kommer att läsas, bearbetas och sparas i Golfens IT-system, GIT. För Olympiagolfen gäller att SGF ansvarar för att bearbetningen följer reglerna i personuppgiftslagen och i ändamålsbestämmelserna för GIT. En del av personuppgifterna, bland annat namn, klubbtillhörighet och tävlingsresultat kommer att publiceras på www.olympiagolfen.se och Golf.se samt därigenom i förekommande fall spridas till golfklubbar, media med flera i form av bland annat resultatlistor. Genom att anmäla sig till Olympiagolfen har spelaren samtyckt till bearbetningen av personuppgifterna för ovan angivna ändamål.

Partnerföretag (sponsorer) till Olympiagolfen har rätt att via SGF kontakta spelare med information och erbjudanden via exempelvis e-post, SMS eller brev. Spelare har möjlighet att i Min Golf nixa sig från sådana utskick. Detta görs under menyvalet ”Mina Uppgifter – Utskick”. Välj avmarkera utskick från Svenska Golfförbundet.