Mariestads Golfklubb

Ny styrelse vald

2012-11-06

Efter klubbens valmöte måndagen den 5 november ser styrelsen för år 2013 ut som följer:

ORDFÖRANDE:
Ulf Forsmark (omval)

STYRELSELEDAMÖTER:
Anders von Zweigbergk (sittande)
Carina Löfström (sittande)
Sten Rittfeldt (nyval)
Lasse Bengtsson (nyval)
Björn Mossberg (fyllnadsval)

SUPPLEANTER:
Niklas Ahl (nyval)
Åke Brandberg (nyval)

REVISORER:
Lars-Gunnar Nygren (omval)
Ebbe Hermansson (nyval)
Göran Sandstedt (ersättare, omval)

VALBEREDNINGEN:
Kommer att presenteras på vårmötet

78 medlemmar i klubben deltog på Valmötet som ägde rum i Golfrestaurangen. Ulf Ryberg skötte rollen som mötets ordförande med bravur då det blev en sluten omröstning för tre av de ordinarie ledamöterna.

Till mötets justeringsmän och rösträknare utsågs Hans Are och Åke Almqvist.