Mariestads Golfklubb

Lokala regler

2017-03-29

Dom lokala reglerna är uppdaterade av handicap- och regelkommittèn.

Dom finns uppsatta i foajèn och i startkuren vid 1:ans tee.