Mariestads Golfklubb

Lite information om vad som händer på klubben nu i vinter.

2012-02-16

Den nya styrelsen har nu börjat med sitt arbete och det som främst behöver göras klart är budgeten för 2012. Den kommer att presenteras Vårmötet den 5/3.
Det har också skett en del personalförändringar som har gjort att styrelsen har fått lite extra uppgifter att lösa.

Den stora förändringen är att vår intendent Elisabeth Blom tyvärr har sagt upp sin anställning och kommer att lämna sitt jobb inom kort. Styrelsen jobbar därför intensivt just nu för att försöka lösa detta bästa sätt fort som möjligt. Mer information kommer hemsidan när vi har en lösning klar.

banan kommer Micke att förstärkning från bl.a. Samhall vilket gör att bemanningen kommer lite mer i fas med de arbeten som behöver göras.
Och i dagarna påbörjade de arbetet med att gräva runt tvärdiket 18:e hålet för att utvidga denna till en mindre damm. Här kommer vi också småningom att försöka till en fontän för att en lite snyggare inramning av avslutningshålet.
Tisdagsgänget har också redan dragit igång och har påbörjat planeringen av sitt arbete ihop med Micke.

Tävlingsprogrammet är också i det närmaste klart och kommer att läggas ut hemsidan inom kort.

nu väntar vi bara att vi får en tidig vår och att vi får komma igång igen.

Och givetvis hoppas vi att många som möjligt kommer Vårmötet den 5/3 i restaurangen.

Hälsningar
Ulf Forsmark
Ordförande