Mariestads Golfklubb

Lägesförbättring

2012-08-30

Banan är mycket blöt pga regn men spelbar.

Tee och greener har klarat sig bra. Hål 2 och hål 17 är blötare än övriga hål.

Golfbil tilllåts med vissa restriktioner.

Lägesförbättring införs från 2012-08-30

En boll som ligger på spelfältet, får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt.

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna regel, får han ingen ytterligare plikt enligt denna lokala regel.

Anmärkning: EGA-Handicapreglerna 2012-2015; § 2.6.1 anger att ronder spelade med lägesförbättring är handicapgrundande.

Har du frågor är du välkommen att ringa receptionen 0501-17383