Mariestads Golfklubb

Juniorledare

2012-06-20

Varför behöver Mariestads GK fler juniorledare?

Mariestads GK vill att våra juniorer ska känna sig trygga och välkomna på vår klubb.
De ska vilja komma ner till golfklubben för att träna, umgås och utvecklas till duktiga 
golfspelare. Juniorerna är klubbens framtida golfare och vi har i dag ca: 70st i träning.

För att kunna skapa trygghet för dessa så behöver vi fler juniorledare till klubbens
nystartade JuniorTeam. Teamet består av junioransvarig på klubben som tillsammans
med PRO'n sköter planering och upplägg av träningar. De planerar även in kickoff, läger,
tävlingar samt junioravslutningen m.m. För att kunna driva dessa aktiviteter under säsongen
behöver vi ett antal vuxna som vill ingå i detta team och hjälpa till i de olika träningsgrupperna.
En juniorledares uppgift är inte att lära ut de tekniska bitarna i golfen, utan främst hur man
ska bete sig på banan och på klubbområdet.

Ledaren är en person som finns till för junioren under träning, men också utanför träning
som de kan vända sig till om de undrar över något.
Som ledare behövs du under våra juniormåndagar ute på banan för att ta hand om din grupps
spelare. Du behövs även som hjälp när vi har juniortävlingar eller andra aktiviteter nere på
klubben som är till för juniorerna.

Vill du vara med och ta fram klubbens framtida golfare, hör av er till kansliet eller Stefan.

Telefon kansli: 0501-17383
Telefon Stefan Jönsson: 070-8584017

MvH Peter Allerth
Junioransvarig Mariestads GK