Mariestads Golfklubb

Info från Tisdagsgänget

2018-03-14

Hej alla Golfare på MdGK.

Nu har tisdagsgänget summerat vad som har gjorts hösten 2017!

Det har blivit en hel del gjort närmare bestämt 718 tim i höst!

Totalt antal tim 2017 blev  1711 tim. det blir en bra besparing för klubben!

Arbetsuppgifter Höst 2017.

*Ta in sofforna                                                             

*Ta in bolltvättarna och Next Tee skylt

*Ta in de runda borden                         

*Ta in borden vid uthyrningsstugorna                                                                   

*Kolla så att uthyrningsstugorna är OK                      

* Kantskära gångar                                                      

*Ta in bunkerkrattor                                                   

*Rensa fågelholkarna                                                  

*Vassröjning utmed vägen till 10.ans tee                                                               

*Kört bort rishögar

*Reparation av möbler

* Grusa upp alla gångar

*Justerat Green bunker 7:an

*Tagit bort vass och sly vid Rangen

*Målat nybygget första strykningen

*Röjt sly vid nya uppställningsplatsen.

*Kört bort ris från 6:an

*Grusat upp vägen till6:an

*Lagt ut väv på nya 6:ans Tee

*Tagit bort sly på nya 13: Green

*Bättrat på målningen på olika ställen

*Åtgärdat olika saker på banan & fastigheter