Mariestads Golfklubb

BANSTATUS

2018-11-19

Från och med idag, 2018-11-19, är banan öppen med vintergreener.

OBS! Banan få ej beträdas vid frost!