Mariestads Golfklubb

Årets hcp-revision är nu genomförd

2016-02-07

Årets Handicaprevision är nu genomförd

Den årliga handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd av vår handicapkommitté.

Gå in på Min Golf och titta om just DU har fått Din hcp reviderad!

För spelare som har minst fyra handicapronder 2015 och minst åtta handi-capronder 2014-2015 har handicapkommittén med hjälp av en GIT-rapport beräknat eventuell sänkning/höjning enligt EGAs regler för den årliga handi-caprevisionen. Reglerna bygger på statistik från en stor mängd handicap-ronder. Vill du läsa mer kan du läsa EGA Handicapregler 2012-2015 Bilaga C se följande länk
http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-hcp-regler-2012-2015.pdf
Ett antal spelare i klubben föreslås få sin handicap sänkt/höjd med 1 eller 2 slag grundat på EGAs handicapregler.

Spelare som anser sig ha blivit felaktigt behandlade eller vill ha mer nog-grann information om hur vi gått till väga är välkomna att kontakta under-tecknade.


Handicapkommittén

Ulf Forsmark