Mariestads Golfklubb

Arbetsgrupper - För er som vill hjälpa till på klubben!

2014-09-30

Vi behöver fler frivilliga som hjälper till på klubben.

Nedan finner ni en lista på de arbetsgrupper som redan finns.

Är du intresserad av att delta i någon eller start en ny?

kontakta kansliet, 0501-47147 eller [email protected]

 

Arbetsgrupper inom MdGK

IT-grupp IT-frågor.
Ulf Forsmark
Stefan Persson
Linus Ponerup

Info/Mediagrupp Hemsida och Facebook
Maria Zanderau
Ulf Forsmark
Linus Ponerup
Carina Antonsson

Hålvärdsgrupp Bunkrar, soffor, plattor, vägar, broar, banmarkeringar.
Micke Steen
Hål 1 Kjell Börjesson & Helen Wallin Börjesson
Hål 2 Ulla-Karin & K-G Antonsson
Hål 3 Hans Are & Rolf Ferngren
Hål 4 Anders Hammar, Håkan & Lennart Karlsson
Hål 5 Birgitta & Kjell Magnusson
Hål 6 Ulla & Karl-Ernst Jönsson
Hål 7 Hans Pettersson & Bengt Ryberg
Hål 8 Johnny Johansson & Bengt Funke
Hål 9 Nelly & Lars Karlström
Hål 10 Margaretha & Åke Thunfors
Hål 11 Arne Johansson, Bertil Ahlin
Hål 12 Guntram Månsson & Bibbi Appelgren
Hål 13 Gunnar Bentsson
Hål 14 Lisbeth & Sune Sandh
Hål 15 Vakant
Hål 16 Marie Hartung
Hål 17 Vakant
Hål 18 Ida & Thore Nordlander

Introduktionsgrupp Söka och engagera nya golfare.Vara behjälplig under utbildning.
Stefan Jönsson
Leif Svensson

Faddergrupp Hjälpa nya medlemmar in i klubben.
Annica Hållerud-Forsmark
Stefan Jönsson
Lars Ahlström
Anders Sträng
Ann-Caroline Bromfalk
Rose-Marie Ragnarsson
Gunnar Elvin
Guntram Månsson
Harald Stenhammar
Anita Stenhammar
Fredrik Ahlin
Hans-Olof Ahlin
Kjell Johansson
Tom Smedberg
Arne Eklöf
Leif Svensson

Byggnadsgrupp Reparationer och underhåll av fastigheter
Micke Steen
Tom Smedberg
Jan Smedberg
Håkan Karlsson
Harald Stenhammar

Trädgårdsgrupp Blommor, plattor, rabatter, buskar, träd.
Ulla Jönsson
Micke Steen

Marknadsgrupp Sponsorsavtal, sponsorsaktiviteter, skyltar, tävlingssponsorkontrakt.
Lasse Bengtsson
Christer Fridheim
Stefan Jönsson

”Storkundsgrupp” Finna intressenter som förlägger sina tävlinga på MdGK
Stefan Jönsson
Elisabeth Blom

Tävlingsgrupp Tävlingsprogram och tävlingsgenomförande.
Lars Ahlström
Göran Sandstedt
Tommy Andersson
Elisabeth Ekblom

Sportgrupp Nationella seriespelet dam/herr. VGF:s seriespel
Lars Ahlström
Stefan Jönsson

Medlemsgrupp Planera, besluta och genomföra trivselaktiviteter.
Eva Svensson
Elisabeth Blom
Carola Sjöberg

Juniorgrupp Uppdrag enligt upprättad juniorplan.
Stefan Jönsson
Leif Svensson
Thomas Svensson
Anna-Lena Jönsson
Lars Ringman
Carina Antonsson

Banutvecklingsgrupp Utreda och föreslå långsiktiga åtgärder för styrelsen avse åtgärder för styrelsen avseende banans utveckling
Fredrik Kampe
Annica Hållerud-Forsmark
Björn Johansson
Lars Ringman
Lars Ahlström

Bankommitté Styrelsens organ för handläggning av ban- och fastighetsfrågor.
Åke Brandberg

Tisdagsgruppen "Tisdagsgänget" Uppdrag enligt anvisningar från ban-kommitén.
Åke Brandberg
Lars Karlström

Old Golfers Stimulera golfspel och engagemang för äldre herrar.
Fred Gustafsson
Johnny Johansson
Rolf Ferngren

Old Ladies Stimulera golfspel och engagemang för äldre damer.
Sara Andersson
Maj-Britt Sjöberg

Damgrupp Stimulera golfspel och engagemang för damer.
Maritha Löfgren
Carina Löfström
Fatima Persson
Pia Ferngren

PSK-grupp Utreda möjligheterna att ge medlemmar mervärde för tilläggsavgift.
Lasse Bengtsson
Ulf Forsmark
Hasse Johansson
P-G Johansson
Stefan Bremer
Lennart Carlberg

Intäktsgrupp Skaffa uppdrag som klubben kan utföra mot betalning.
Micke Steen

Är du intresserad av att vara med i någon arbetsgrupp?
Kontakta kansliet, 0501-47147 eller [email protected]