Mariestads Golfklubb

Lokala regler Mariestads Golfklubb

 

 

 

LOKALA REGLER
Banmarkering                                                  Regelhänvisning                                               Regel

Vit                                                                       out of bounds                                                      27

Gul                                                                      vattenhinder                                                       26

Röd                                                                     sidovattenhinder                                                26

Blå                                                                      mark under arbete (MUA)                                  25

Blå-vit                                                                 MUA; spel förbjudet                                          bilaga I, sid 133

Orange                                                              oflyttbara hindrande föremål                               24

1. OUT OF BOUNDS (Regel 27) Banans gräns markeras med vita pinnar och vita markeringar i muren bakom green 18

2. VATTENHINDER (Regel 26) Sido- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns, d.v.s. den punkt där marken byter plan ner i hindret.

3a. MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

a) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggningen.
b) Myrstackar 
c) Dräneringsdiken
d) Vit- eller blåmarkerade områden.
e) Sandfyllda gropar runt vissa träd på hål 1,9 & 16.
f)  Område markerade med sluten, blå linje. Central blåvit pinne i området innebär obligatorisk lättnad enl R 25-b

3b. LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (Regel 25-2) 
Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se Regler för golfspel 2016 sid. 136-137.

4. FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar. 

5. OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (Regel 24-2)

a). Nyplanterade träd med stödpinne.
b). Med öppen blå linje markerade vägavslut och vägutvidgningar


5. ORGANISK DEL AV BANAN 
Stenmuren på hål 4 är en organisk del av banan. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.

6. AVSTÅNDSMÄTARE (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. 
Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

 

7. Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt Regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak tom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger grån sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

8. Modifiering av plikt för fel score på hål
Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

2018-04-15
Ulf Forsmark
Regel- & Hcp-kommittén