Mariestads Golfklubb

Vi tillhör Västergötlands Golfförbund och har samarbete med följande klubbar:

Alingsås GK Billingens GK Borås GK Bredareds GK Brevikens GK Ekarnas GK Falköpings GK Herrljunga GK Hulta GK Hökensås GK Hörlycke GK Kinds GK Koberg GK Lidköpings GK Lundsbrunns GK Läckö GK Marks GK Onsjö GK Ribbingsfors GK Skövde GK Töreboda GK Ulricehamns GK Vara-Bjertorps GK Vårgårda GK Åsundholms G&CC 

Greenfee-samarbetet innebär:

- 100 kr rabatt på ordinarie greenfee gäller alla dagar i vekcan, 9-hålsklubb 50 kr rabatt,
- Juniorer som inte är berättigade till fritt spel, 50/25 kr rabatt vid ovanstående tider
- Rabatten kan inte kombineras med ev. andra rabatter (man får välja bästa pris)

Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar. Med fullbetalande medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift, får spela obegränsat på hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan begränsning. Med ”annan begränsning” enligt ovan menas att den inte gäller för distansmedlemskap, vardagsmedlemskap eller annat medlemskap som innehåller någon form av begränsning i pengar, ålder, avstånd eller liknande.

För juniorer som är fullbetalande juniormedlem gäller följande:
- Fritt spel med följande begränsningar
i. Endast spel 3 ggr per klubb
ii. Fyller högst 21 under året
iii. Har handicap 36 eller lägre

Som gäst till medlem får Du rabatt!
Medlem i Mariestads GK som tar med gästspelare får lämna rabatt enligt följande:
100 kr rabatt på ord. greenfee/50 kr 9 håls greenfee (Juniorer 50 kr rabatt på ord.greenfee/25 kr 9 håls greenfee)
1 gäst/medlem. Medlemmen signerar rabatten i greenfeeboken

Samarbete med Lidköpings GK och Billingens GK:
Fullvärdiga medlemmar i dessa klubbar har möjlighet att betala en "årsgreenfee" på 800 kr och då spelar man obegränsat hela året. Annars gäller västgötagreenfeen.

Greenfeesamarbete med Lundsbrunn GK & Falköpings GK & Brevikens GK & Läckö GK

Fullvärdiga medlemmar erbjuds spel på varandras banor för 250:-/spelare alla dagar under säsongen 2018.

Överenskommelsen gäller för Seniorer som betalt fullvärdigt medlemskap under säsongen 2018. 

 

Greenfeesamarbete med Töreboda GK:
Fullvärdiga medlemmarna i Mariestads GK och Töreboda GK erbjuds spela på varandras banor alla dagar, hela säsongen för 250:-/spelare. Överenskommelsen gäller för Seniorer som betalt fullvärdigt medlemskap under säsongen 2018.
Gäller även för Distansmedlemmar i resp. klubb.
 

Greenfeesamarbete med Ribbingsfors GK:
Fullvärdiga medlemmar i Mariestads GK spelar för 150 kr på Ribbingsfors GK.
Fullvärdiga medlemmar i Ribbingsfors GK spelar för 200 kr på Mariestads GK.