Mariestads Golfklubb

Hitta till Mariestads GK

Mariestads GK ligger nästan mitt emellan Göteborg och Stockholm.

När du kommer E20, som passerar utanför Mariestad, tar du in vid någon av avfarterna.

Följ sedan skyltning till Mariestads Sjukhus, därefter skyltat Golfbana.

Välkommen