Mariestads Golfklubb

Årsavgifter 2018 

Det krävs ingen insats/andel eller inträdesavgift för att spela eller bli medlem och ingen för medlemskap!
Välkommen som medlem idag!

Fullvärdig medlem, senior: 5380:-

(medl.avg 1280:- + spelavgift 3800:- + 300:-)
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider.

80+ 2540:-(medl.avg 640:- + spelavgift 1900:-)

90+ 735:- (medl.avg 640:- + spelavg. 95:-)
Tillkommer städavgift, se nedan.
Som Fullvärdig medlem har du tillgång till greenfee-rabatter ett flertal klubbar - läs mer >>

Fullvärdig medlem, junior: 
- Upp till 15 år                   640:- (medl.avg 340:- + spelavgift 300:-)
- 16-18 år                         1505:- (340:- + 865:- + 300:-)   
- 19-21 år                         2080:- (340:- + 1440:- + 300:-) 
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tiderStädavgift tillkommer äldre juniorer

Andelsmedlem: 5215:- (1280:- + 3635:- + 300:-)
Andelar före år 2000.
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider.


Vardagsmedlem: 4375:- (1280:- + 2795:- + 300:-)
Starttid bokas vardagar före kl 15.00. För starttid efter kl 15.00 samt helger erläggs reducerad greenfee.
Vissa greenfee-rabatter andra klubbar.
Får delta i klubben utannonserade tävlingar övrig tid utan att betala greenfee

Vardagsmedlem med andel: 4215:- (1280:- + 2635:- + 300:-)
Andelar före år 2000.
Starttid bokas vardagar före kl 15.00. För starttid efter kl 15.00 samt helger erläggs reducerad greenfee.
Vissa greenfee-rabatter andra klubbar.
Får delta i klubben utannonserade tävlingar övrig tid utan att betala greenfee

Studerande: 2130:- (1280:- + 550:- + 300:-)
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider. Studieintyg för heltidsstudier högskola eller liknande krävs.
Studerande-avgift kan du upp till det år du fyller 30 år.      
 

Unga 22-25 år: 3455:- (1280:- + 1875:- +300:-) 
Ett medlemskap för Dig mellan 22 till 25 år.
Spelar alla dagar, alla bokningsbara tider.


Småbarnsförälder: 2 för 1 -  
Med barn upp till 6 år (födda 2011 eller senare)
Betala en fullvärdig årsavgift (5380:-), och 0 kr för en förälder.
Nr 1 blir Fullvärdig Medlem, nr 2 blir Småbarnsförälder.
Vid spel samtidigt betalas greenfee för förälder nr 2. Inga greenfeerabatter andra klubbar för nr 2.

Greenfee-medlem 2: 1500:-
2 st personliga greenfee-biljetter MdGK, i övrigt reducerad greenfee víd spel MdGK.
(100 kr rabatt ord greenfee)

Greenfee-medlem 6: 2500:-    
6st personliga greenfee-biljetter MdGK, i övrigt reducerad greenfee víd spel MdGK.
(100 kr rabatt ord greenfee)

Distans-medlem: 3155:- (1280:- +1875:-)        
Är skriven minst 10 mil från Mariestad. Full spelrätt MdGK. Vissa greenfee-rabatter andra klubbar.

Passiv: 260:- Stödmedlem, ingen spelrätt banan.
Är medlem i Mariestads Golfklubb och har förtur vid ev till medlemskap.

Familjeavgift: 10 800:-
Familj består av 2 st seniorer + 2 juniorer som är hemmaboende(samma adress).
Tillkommer städavgift seniorer och äldre juniorer.

Skåpavgifter: Bagskåp 475:-, större skåp 675:-
Vill du ställa dig i Kontakta kansliet  [email protected] eller tel 0501-17383.

Städ/Aktivitetsavgift, Senior: 300:-
Städ/Aktivitetsavgift tillkommer ett flertal medlemskapstyper. Se notering vid resp typ.
Vid närvaro städdagen återbetalas städavgiften i form av rabattkupong som inlöses anläggningen.
Städavgift tillkommer inte för personer över 80 år. (Om Du inte kan komma städdagen, har du möjlighet att ställa upp som ex klubbvärd, hålvärd med mera. Kontakta kansliet för mer info)

Autogiro
Du har möjlighet att dela upp Årsavgiften 10 månader, februarinovember
Fyll i ansökan som finns tillsammans med årets faktura eller kontakta kansliet,  börjar autogiro gälla snart banken godkänt
Avgiften för autogiro är 40 kr/månad vilket blir ett månadsbelopp för en Fullvärdig Senior  endast 578kr/månad

Medlemsavgift eller del därav återbetalas ej.
Spelavgift återbetalas ej i sin helhetKanslisten kan dock efter attest av två styrelseledamöter återbetala del av spelavgift enligt följande: Efter mottagande av skriftlig ansökan om återbetalning kan 75 % av inbetald spelavgift återbetalas om ansökan inkommit senast den 31 mars och 50 % om ansökan inkommit senast den 30 juni. Vid dödsfall beaktas inte ansökans datum utan det datum medlemmen avlidit.
Dessa regler fastställdes styrelsemöte i MdGK den 10 maj 2005.