Mariestads Golfklubb

Valberedning 2018

Ulf Forsmark, 0501-755078

Björn Lindberg, tel 072-207 35 32, bli@lk.nu

Anders Stöckel, 070-669 84 14 anders.stockel@dbschenker.com