Mariestads Golfklubb

Old Ladies 2018

OL= Damer som fyllt, eller under året skall fylla 60 år.

Kontaktpersoner Mariestads GK

Rose-Marie Ragnarsson 070-6435437

Eva Jernberg 070-6499960

Verksamhetsmål: 
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt att ge möjlighet att spela på andra banor.

Spelform: 
Slaggolf
. A-klass -23,5 B-klass 23.6 - 36,0
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Av de 12 ronder, som ingår i tävlingen räknas endast de åtta bästa. Den trettonde ronden på Vara-Bjertorp GK spelas som en extra tävling. Därefter sker PRISUTDELNING FÖR ÅRETS OL.
Har man deltagit i sex deltävlingar under säsongen får man fri lunch sista gången (avslutningstävlingen räknas inte med i dessa tävlingar).

Exakt tävlingshandicap skall tillämpas. Spelare utan ETH får deltaga men då gäller särskilda regler. Hänvisning till klubbens kontaktperson.
Alla är välkomna att spela OL, även om man endast kan delta vid enstaka speltillfällen.                                   

Poängberäkning: Vinst ger 16 poäng, 2: plats 15 poäng, 3;e 14 poäng osv.
                              Placering på 16:e plats och övriga får en poäng.

Resultat: Vara-Bjertorp GK ansvarar för sammanställningen av det ackumulerade resultatet och arrangerar avslutningstävlingen. Resultat från varje rond tas ut via dator av respektive klubb.

Anmälan: Anmälan i www.golf.se senast kl.12.00  måndag i tävlingsveckan. Spelare är skyldig att i god tid meddela ev handicapändring om den har ändrats sedan första tävlingen! Avslutningstävlingen spelas på aktuellt handicap. Vid förhinder måste spelare anmäla detta i god tid före start.  

Startlista: Publiceras senast  tisdagen kl. 16.00 i tävlingsveckan. Spelarna lottas klubbvis dock ej i samma boll.

Starttid: Första start kl. 09.00. Vid shutgun kl. 09.30.

Tävlingsregler: Sv. Golfförbundets. Överträdelse beivras..

Startavgift: Greenfee kr 150:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
                  SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller  inte
som greenfee.
                  Ej heller greenfeebiljetter
.


Välkomna!

Speldagar för Old Ladies 2018

26 Apr

Knistad GCC

3 Maj

Läckö GK

17 Maj

Billingens GK

24 Maj

Töreboda GK

7 Juni

Hökensås GK

14 Juni

Mariestads GK

28 Juni

Lundsbrunn GK

2 Aug

Lidköpings GK

9 Aug

Brevikens GK

23 Aug

Falköpings GK

30 Aug

Skövde GK

6 Sep

Ekarnas GK

20 Sep

Vara-Bjertorp GK Säsongsavslutning