Mariestads Golfklubb

Valberedningen har startat sitt arbete

2012-07-10

Valberedningen är i full gång och om Du är intresserad av styrelsearbete eller vet någon som är,
eller vill vara styrelsen behjälplig så tveka inte att kontakta oss.

Valberedningen:
Annica Hållerud-Forsmark
Jan Nygård
Stefan Persson