Mariestads Golfklubb

Annika slutar

2012-12-18

Annika Lindvall som förtjänstfullt har jobbat i kansliet åt oss i år, slutar sin anställning på egen begäran nu till jul.
Vi vill tacka henne för allt arbete som hon har lagt ner under året och vi önskar henne lycka till i framtiden.

Ulf Forsmark
Ordförande